Poslední vrh  Hasty  je plánovaný na podzim 2021. Krytí přelom července/srpna 2021.