PODMÍNKY PRODEJE A REZERVACE

 

Bez složené ZÁLOHY "smluvní pokuta pro případ neodebrání štěněte" je jakékoliv jednání o prodeji jen nezávazné a štěně může být prodané jinému zájemci. Záloha 1/3 ceny štěněte je nevratná, jestliže kupující dodatečně od koupě štěněte ustoupí nebo včas nevyzvedne v předem domluveném termínu.

Záloha je určená na pokrytí nákladů vzniklých s dalším držením daného zvířete a na kompenzaci ztráty či odložení prodejní příležitosti.


Prodávající si ponechává právo bez udání důvodu odmítnout prodej kteréhokoliv štěněte zobrazeného na této stránce. Všechna štěňata jsou výhradně s průkazem původu.Štěňátka odcházejí do nových domovů očkovaná a čipovaná s Pet Pasem.

Odběr našich štěňátek je možný od 8.týdne věku.

Chovatelský servis je samozřejmostí.

 CONDITIONS OF SALE AND BOOKING

 

 Without consigning a deposit "contractual fine for the case of not taking delivery of a puppy" any dealing about selling is only null and the puppy can be sold to another buyer.  The deposit of  1/3 of the price is nonreversible,  if a buyer additionally pull out of the buying the puppy or he/she won' t keep the agreed picking up date.

 The deposit is destined for covering cost incurred with keeping of the puppy and for a worse compensation  or postponement of selling matter.


Seller reserves the right to refuse the sale of any puppy from these web pages without free of reason. All puppies are entirely with a pedigree. The puppies go to their new homes vaccinated, chipped and with a  Pet Passport.

Taking out our puppies is possible from  8th week of their age.

Breeder service is, of course, included.

 V připadě dotazu nás kontaktujte.